HSM (Hardware Security Module) là thiết bị phần cứng dùng để bảo vệ và quản lý các cặp khóa điện tử nhằm tăng tốc độ cho việc xác thực và mã hóa. So với USB Token hay Smartcard thì HSM có nhiều tính năng cao cấp hơn nhằm phục vụ hoạt động cho các hệ thống, ứng dụng có yêu cầu cao về bảo mật và hiệu năng.

Chữ ký số HSM, Sever là gì:
Là loại có cặp khóa và chứng thư số chứa trong thiết bị HSM, nhằm phục vụ cho các ứng dụng chữ ký số có yêu cầu tốc độ cao (từ 10-10.000 tps, chữ ký số trên giây) mà thiết bị Token/Smartcard thông thường không thể đáp ứng được. Thiết bị HSM này được gọi sử dụng cho các chức năng ký số, mã hóa, giải mã, … bởi các Server ứng dụng của Tổ chức.
Chức năng chữ ký số HSM-Server
– Thiết bị phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cần ký nhiều và nhanh
– Có chức năng như Chữ ký số Doanh nghiệp (sử dụng giao dịch điện tử)
– Cài đặt trực tiếp vào máy chủ của Doanh nghiệp, thực hiện lệnh ký tự động
– Ký số linh động, có phân quyền cho cá nhân.
Ứng dụng:
– Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử….
– Sử dụng trong SSL, VPN, DNSSEC,
– Internet Banking,
– Thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử,
– Các ứng dụng VAN: T-VAN, I-VAN, Hải quan
– Ký số email, ký trả lời tự động 
hotline chữ ký số

 

Bảng giá Chữ ký số HSM-Server VIETTEL

Gói cước
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá hóa đơn ( đã Vat)4,900,0009,250,00013,200,000
Tổng thời gian sử dụng12 Tháng24 Tháng36 Tháng

Bảng giá Chữ ký số HSM-Server VINA

Gói cước
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá hóa đơn ( đã Vat )5,500,0008,800,00011,000,000
Tổng thời gian sử dụng12 Tháng 24 Tháng 36 Tháng

Bảng giá chữ ký số HSM-Server BKAV

Gói cước
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá hóa đơn5,500,0009,900,00013,200,000
Tổng thời gian sử dụng12 Tháng 24 Tháng36 Tháng
liên hệ đăng ký chữ ký số