Hướng dẫn cài đặt chữ ký số USB Token EFY-CA mới nhất

Tháng Sáu 15th, 2019 by
Cài đặt chữ ký số efy-ca

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Efy-CA (cài đặt Driver USB Token) Tải, Download Phần mềm Token Manager V1.0     Tải Về Bước 1:  Sau khi tải về ta tiến hành cài đặt. Kích chuột trái vào file efyca_p11_v1_installer.exe  đã tải về sau đó tiến hành cài đặt Bước 2: Chọn ngôn ngữ Vietnamese. Sau