Chữ ký số cho doanh nghiệp mới thành lập năm 2018

Tháng Sáu 30th, 2018 by
Đăng ký chữ ký số cho doanh nghiệp mới thành lập

Chữ ký số là thiết bị rất cần thiết cho những doanh nghiệp mới thành lập khi sử dụng kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử . Để kê khai và nộp thuế doanh nghiêp bắt buộc phải có chữ ký số. Chữ ký số như chữ ký tay và dấu mộc của

Cung cấp Chữ ký số khai C/O

Tháng Năm 24th, 2018 by
Chữ ký số khai C/O- Xuất xứ điện tử

C/O là gì? C/O (viết tắt của Certificate of Origin) là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu. Nó cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh thổ, hay quốc gia nào. Chứng nhận xuất xứ điện tử