Ai có thể sử dụng chữ ký số?

Tháng Sáu 15th, 2018 by
Ai có thể sử dụng đăng ký chữ ký số

Ai có thể sử dụng chữ ký số Với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, hiện nay các thủ tục hành chính như kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội cũng đã được nâng cấp để các cá nhân, doanh nghiệp có thể giảm bớt thời gian và