• 17/08/2014

Doanh nghiệp ngày càng được hưởng lợi từ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong những năm qua, chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nhiều lần được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp (DN). Qua đó, đã phát huy tác động tích cực đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh của các DN trong và ngoài nước.

thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 18/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế TNDN; Theo đó, kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế TNDN phổ thông giảm xuống còn 22% (thay vì 25% như trước đây). Ngoài ra, DN còn được hưởng lợi nhiều hơn từ những ưu đãi khác; Cụ thể như:

– Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với: Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

– Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với: Phần thu nhập của DN từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực xã hội hoá; Phần thu nhập của hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản.

– Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN 20% trong thời gian 10 năm áp dụng đối với: Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thời gian miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với: Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới; Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hoá thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

– Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới và thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.

– Ngoài các ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN nêu trên, một số trường hợp khác cũng được hưởng ưu đãi như: DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ nếu hạch toán riêng được (trừ các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tổng công ty không trực tiếp SXKD).

Trên đây là một số nội dung chính mới sửa đổi, bổ sung về ưu đãi thuế TNDN hỗ trợ DN giảm mức đóng góp từ lợi nhuận chịu thuế, khuyến khích những DN đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn…mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển./.

Hiện nay, việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện thông qua hình thức khai thuế qua mạng internet bằng chữ ký số. Quý doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số khai thuế tại tổng đài chữ ký số. Tongdaichukyso.com cung cấp dịch vụ đăng ký, gia hạn chữ ký số khai thuế cho doanh nghiệp giá rẻ, hỗ trợ cài đặt tận nơi trong vòng 24h.

Theo: Tổng cục thuế

Leave a Comment