Cài đặt phần mềm HTKK 3.3.6

March 15th, 2016 by
kê khai thuế qua mạng

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, bao gồm các mẫu biểu: + Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục). + Bảng cân

Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS

November 5th, 2014 by
hướng dẫn kê khai hải quan điện tử

Việc đăng ký tham gia VNACCS đối với người sử dụng là người khai hải quan sẽ được thực hiện thông qua website của cơ quan Hải quan tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn. Người đăng ký sau khi vào địa chỉ trên tìm đến liên kết ‘Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS’ tại mục

Hướng dẫn kê khai Hải quan sử dụng chữ ký số

November 5th, 2014 by
chữ ký số kê khai hải quan điện tử

Để thực hiện việc kê khai hải quan điện tử bạn cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1 Cài đặt USB Token chữ ký số Cắm thiết bị Chữ ký số (USB Token) vào cổng USB của máy tính. Sau khi cắm thiết bị USB Token vào máy tính cửa sổ cài đặt

Cách khắc phục lỗi “Tệp tờ khai chưa được ký điện tử”

October 30th, 2014 by
lỗi tờ khai chưa được ký điện tử

Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp khi nộp tờ khai thuế qua mạng sau khi chọn tờ khai, ký điện tử (hệ thống báo đã ký thành công) nhưng khi nộp tờ khai thì hệ thống lại thông báo “Tệp tờ khai chưa được ký điện tử“. Để giúp doanh nghiệp khắc phục

Video hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

September 15th, 2014 by
kê khai thuế qua mạng

Để kê khai thuế qua mạng doanh nghiệp thực hiện theo 2 bước sau: B1: Đăng ký dịch vụ chữ ký số B2: Kê khai thuế, nộp tờ khai với cục thuế – Với việc đăng ký chữ ký số để  kê khai thuế quý doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng chữ ký

Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kê khai thuế qua mạng

September 13th, 2014 by
quy trình nghiệp vụ kê khai thuế

Để các doanh nghiệp nắm rõ quy trình kê khai thuế qua mạng với cục thuế, tổng đài chữ ký số sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp nắm rõ quy trình và thứ tự các bước thực hiện trong việc kê khai thuế. Mục tiêu của hệ thống – Đơn giản hoá thủ tục nộp

Những lưu ý khi sử dụng chữ ký số kê khai thuế

September 9th, 2014 by
lưu ý khi sử dụng chữ ký số kê khai thuế

1. Bảo quản cẩn thận thiết bị ký số USB Token, bảo mật các thông tin liên quan đến việc ký số của doanh nghiệp, cá nhân 2. Nên đặt mật khẩu dễ nhỡ và lưu mật khẩu vào một file để đề phòng các trường hợp quên mật khẩu. Khi sai mật khẩu quá

Khắc phục lỗi : “Application Blocked by security settings…”

August 22nd, 2014 by
hướng dẫn khắc phục lỗi java2

Hướng dẫn khắc phục lỗi cảnh báo: “Application Blocked by security settings…” 1. Hiện tượng: – Nút chọn tệp tờ khai không sáng (bị mờ, không thể click chọn vào nút này…) dẫn đến không thể gửi tờ khai thuế qua mạng. – Hệ thống thông báo lỗi: “Application Blocked by security settings …” 2.

Hướng dẫn xử lý một số lỗi khi kê khai thuế qua mạng

August 20th, 2014 by
lỗi thường gặp khi kê khai thuế qua mạng

Hiện nay việc kê khai thuế qua mạng là yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng gặp một số lỗi và không thể khai thuế. Tổng đài chữ ký số sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp cách khắc phục một số lỗi cơ