Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng 2020

Tháng Mười 20th, 2019 by
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

Hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng. – Theo quy định““Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.””

Thủ tục đăng ký Hóa đơn điện tử 2020

Tháng Tám 9th, 2019 by
Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử 2020 Khi các công ty tiến vào kỷ nguyên số, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng là thời điểm hóa đơn giấy dần được chuyển sang hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện