Chữ Ký Điện Tử là gì?

Tháng Mười 3rd, 2018 by
Chữ ký điện tử là gì

CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ – CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ 1. Khái niệm chữ ký điện tử và chứng chỉ điện tử. Trong cuộc sống hàng ngày, ta cần dùng chữ ký để xác nhận các văn bản tài liệu nào đó và có thể dùng con dấu với giá trị pháp lý cao hơn đi

NNT trong thuế là gì?

Tháng Sáu 12th, 2018 by

Thuật ngữ và các từ viết tắt trong thuế STT Thuật ngữ/chữ viết tắt Mô tả 1 CKS Chữ ký số 2 CQT Cơ quan thuế 3 ETax/ ETax Services Dịch vụ thuế điện tử 4 GNT Giấy nộp tiền 5 iHTKK Hệ thống kê khai thuế điện tử 6 KBNN Kho bạc nhà nước

Những câu hỏi thường gặp về chữ ký số, UsbToken

Tháng Sáu 3rd, 2018 by
chữ ký số

I.Chữ ký số 1. Chữ ký số là gì? Tên tiếng anh là gì? Chữ ký số (tên tiếng anh là digital signature) là một dạng chữ ký điện tử (electronic signature). Chữ ký số được tạo ra bởi các hành vi người ký. Nó được dùng như một chữ ký cá nhân hoặc thay con