iTaxviewer mới nhất của Tổng cục Thuế năm 2020
-iTaxViewer là ứng dụng đọc file XML mà cụ thể là đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Các doanh nghiệp có thể dễ dàng đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý

iTaxViewer mới nhất từ ngày 25/11/2019

Link tải về :  iTaxViewer 1.6.1

Link tải về :  iTaxViewer 1.5.9

Link tải về :  iTaxViewer 1.5.8

Ngày 01/03/2019 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.4

Link tải về :  iTaxViewer 1.5.4

Ngày 28/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.2

Link tải về :  iTaxViewer 1.5.2

Ngày 1/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.1

Link tải về :  iTaxViewer 1.5.1

Ngày 15/11/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.0

Link tải về :  iTaxViewer 1.5.0

Ngày 12-10-2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.9

Link tải về :  iTaxViewer 1.4.9

– Ngày 15-5-2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.7 đáp ứng yêu cầu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM (NewTel-CA)

Link tải mới nhất:  iTaxViewer 1.4.7

-Ngày 06/05/2018 Tổng cục Thuế đã có thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.4.6
– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.4, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.4.
Bắt đầu từ ngày 06/05/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.4, iHTKK 3.6.4, eTax 1.4.4, iTaxViewer 1.4.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Link tải:  iTaxViewer 1.4.6

Hướng dẫn cài đặt phần mềm  itaviewer

Bạn tải phần mềm iTaxViewer theo link bên trên. Sau đó tiến hành cài đặt phần mềm. Ở giao diện đầu tiên nhấn nút Next để bắt đầu.

itaxviewer 1.4.5 b1

Chọn Next

itaxviewer 1.4.5 b2

Chọn Next

itaxviewer 1.4.5 b3

Chọn Next

itaxviewer 1.4.5 b4

Chọn Install

itaxviewer 1.4.5 b5

Đến bước này bạn chờ trong giây lát để ứng dụng tự động cài đặt

itaxviewer 1.4.5 b6

Nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng iTaxViewer

itaxviewer 1.4.5 b7

>> Xem thêm Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 2018

Theo dõi trang Facebook của chúng tôi để được cập nhật những phần mềm mới nhất.

https://www.facebook.com/tongdaichukyso

Thẻ:, , liên hệ đăng ký chữ ký số