Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kê khai thuế qua mạng

September 13th, 2014 by
quy trình nghiệp vụ kê khai thuế

Để các doanh nghiệp nắm rõ quy trình kê khai thuế qua mạng với cục thuế, tổng đài chữ ký số sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp nắm rõ quy trình và thứ tự các bước thực hiện trong việc kê khai thuế. Mục tiêu của hệ thống – Đơn giản hoá thủ tục nộp

Kê khai thuế qua mạng

August 7th, 2014 by
kê khai thuế qua mạng

Thế nào là kê khai thuế qua mạng? Khai thuế qua mạng là việc các doanh nghiêp, công ty kê khai thuế trên máy vi tính của mình có kết nối internet và gửi tới các cơ quan quản lý thuế thay thế cho hình thức gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực