Bảng giá phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav

Tháng Năm 28th, 2018 by
Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử bkav

Giới thiệu:  Nộp bảo hiểm xã hội điện tử là gì? Nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử là việc Đơn vị (Doanh nghiệp, Tổ chức…) kê khai hồ sơ BHXH trên máy tính, sau đó sử dụng Chữ ký số của Đơn vị ký lên hồ sơ và gửi qua mạng Internet mà