Đăng ký kê khai thuế qua mạng lần đầu, vô cùng đơn giản.

Tháng Năm 13th, 2018 by
Đăng ký kê khai thuế qua mạng lần đầu

Đăng ký kê khai thuế qua mạng lần đầu cần những gì ? Thủ tục ra sao ? đó là câu hỏi rất nhiều người quan tâm khi kê khai thuế qua mạng của hệ thống Tổng cuc Thuế. Tổng đài chữ ký số sẽ Hướng dẫn chi tiết các bước để doanh nghiệp đăng