Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS

Tháng Mười Một 5th, 2014 by
hướng dẫn kê khai hải quan điện tử

Việc đăng ký tham gia VNACCS đối với người sử dụng là người khai hải quan sẽ được thực hiện thông qua website của cơ quan Hải quan tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn. Người đăng ký sau khi vào địa chỉ trên tìm đến liên kết ‘Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS’ tại mục