Thủ tục đăng ký Hóa đơn điện tử 2020

Tháng Tám 9th, 2019 by
Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử 2020 Khi các công ty tiến vào kỷ nguyên số, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng là thời điểm hóa đơn giấy dần được chuyển sang hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện