iTaxviewer mới nhất Tổng cục Thuế 2020

Tháng Năm 15th, 2018 by

iTaxviewer mới nhất của Tổng cục Thuế năm 2020 -iTaxViewer là ứng dụng đọc file XML mà cụ thể là đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Các doanh nghiệp có thể dễ dàng đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ