Kê khai thuế qua mạng

Tháng Tám 7th, 2014 by
kê khai thuế qua mạng

Thế nào là kê khai thuế qua mạng? Khai thuế qua mạng là việc các doanh nghiêp, công ty kê khai thuế trên máy vi tính của mình có kết nối internet và gửi tới các cơ quan quản lý thuế thay thế cho hình thức gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực