Khắc phục lỗi : “Application Blocked by security settings…”

Tháng Tám 22nd, 2014 by
hướng dẫn khắc phục lỗi java2

Hướng dẫn khắc phục lỗi cảnh báo: “Application Blocked by security settings…” 1. Hiện tượng: – Nút chọn tệp tờ khai không sáng (bị mờ, không thể click chọn vào nút này…) dẫn đến không thể gửi tờ khai thuế qua mạng. – Hệ thống thông báo lỗi: “Application Blocked by security settings …” 2.