Cung cấp Chữ ký số khai C/O

Tháng Năm 24th, 2018 by
Chữ ký số khai C/O- Xuất xứ điện tử

C/O là gì? C/O (viết tắt của Certificate of Origin) là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu. Nó cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh thổ, hay quốc gia nào. 1, Chứng nhận xuất xứ điện