Cách khắc phục lỗi “Tệp tờ khai chưa được ký điện tử”

Tháng Mười 30th, 2014 by
lỗi tờ khai chưa được ký điện tử

Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp khi nộp tờ khai thuế qua mạng sau khi chọn tờ khai, ký điện tử (hệ thống báo đã ký thành công) nhưng khi nộp tờ khai thì hệ thống lại thông báo “Tệp tờ khai chưa được ký điện tử“. Để giúp doanh nghiệp khắc phục