Những lưu ý khi sử dụng chữ ký số kê khai thuế

Tháng Chín 9th, 2014 by
lưu ý khi sử dụng chữ ký số kê khai thuế

1. Bảo quản cẩn thận thiết bị ký số USB Token, bảo mật các thông tin liên quan đến việc ký số của doanh nghiệp, cá nhân 2. Nên đặt mật khẩu dễ nhỡ và lưu mật khẩu vào một file để đề phòng các trường hợp quên mật khẩu. Khi sai mật khẩu quá