Hướng dẫn kê khai Hải quan sử dụng chữ ký số

Tháng Mười Một 5th, 2014 by
chữ ký số kê khai hải quan điện tử

Để thực hiện việc kê khai hải quan điện tử bạn cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1 Cài đặt USB Token chữ ký số Cắm thiết bị Chữ ký số (USB Token) vào cổng USB của máy tính. Sau khi cắm thiết bị USB Token vào máy tính cửa sổ cài đặt