Thay đổi tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử như thế nào?

Tháng Năm 18th, 2018 by
Thay đổi tài khoản nộp thuế điện tử

Hướng dẫn cách thay đổi tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử: I. NNT đăng ký lần đầu và chưa được cấp Mật khẩu đăng nhập hệ thống nộp thuế điện tử Có 2 trường hợp đăng kí sai thông tin như sau: – Nếu NNT đăng ký nhầm Ngân hàng: đề nghị NTT