Phương pháp tính thuế GTGT với doanh nghiệp mới thành lập

Tháng Tám 14th, 2014 by
Phuong phap tinh thue GTGT doi voi doanh nghiep moi thanh lap

Ngày 10/07/2014 Tổng cục Thuế Việt Nam có Công văn số 2616/TCT-CS hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) liên quan đến phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau: 1. Với các