Doanh nghiệp ngày càng được hưởng lợi từ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tháng Tám 17th, 2014 by
thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong những năm qua, chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nhiều lần được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp (DN). Qua đó, đã phát huy tác động tích cực đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần