• 14/04/2019

Chữ ký số Kho bạc Nhà nước

  • Posted By: Tổng đài chữ ký số

Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước

Cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện và từng dịch vụ đã đảm bảo tính pháp lý, an toàn. Theo đó, từ ngày 1/2/2018, KBNN chính thức vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN; KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước

Việc hệ thống dịch vụ công đi vào vận hành đã hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử của Kho bạc Nhà nước để khách hàng có thể tự do lựa chọn giao dịch, đưa KBNN đến gần hơn nữa với khách hàng và xã hội qua mạng internet, là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của KBNN

Là một trong số các dịch vụ công được Kho bạc Nhà nước cung cấp, dịch vụ công đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản hoặc thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký giúp các đơn vị giao dịch có thể gửi hồ sơ đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản hoặc thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký và nhận kết quả hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN mà không phải đến làm việc trực tiếp tại KBNN nơi giao dịch, tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí xã hội.

Liên hệ đăng ký chữ ký số sử dụng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước.

hotline chữ ký số

Một ưu điểm nữa của dịch vụ công trực tuyến, đó là cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “KBNN đang xử lý hồ sơ”; “KBNN đã thanh toán hoặc từ chối thanh toán” cho các đơn vị SDNS. Điều này đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN cũng như giúp đơn vị SDNS biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ của đơn vị mình.