Đăng ký thêm tờ khai trên trang Thuế điện tử

  • Posted By: Tổng đài chữ ký số


Hướng dẫn đăng ký thêm tờ khai trên trang Thuế điện tử


Bước 1:  Truy cập vào website thuedientu.gdt.gov.vn  vào phân hệ Doanh nghiệp sau đó vào mục Đăng nhập
Bước 2:  Vào mục Khai thuế  ⇒ Đăng ký tờ khai

Đăng ký thêm tờ khai khai thuế


Bước 3: Bấm vào Đăng ký thêm tờ khai 


thêm tờ khai

Bước 4: Danh sách tờ khai cần đăng ký hiện ra. Bạn tìm đến tờ khai cần đăng ký rồi tích vào ô trống bên phải của tờ khai cần đăng ký
Lưu ý: bước này rất quan trọng. Rất nhiều bạn chọn sai ở bước này dẫn đến nộp tờ khai sẽ báo lỗi như trên. Do đó bạn cần lưu ý những mục ở dưới ( Bạn nên mở tờ khai  XML đã làm ở HTKK để đối chiếu chọn thông tin cho chuẩn xác)
– Chọn đúng tờ khai cần đăng ký.
– Kỳ kê khai (chọn theo kỳ, tháng, quý, năm)
– Năm kê khai (Ví dụ mình nộp cho quý 1 năm 2022 thì chọn thời giạn bắt đầu là Q1 2022)

Chọn danh sách tờ khai đăng ký thuế

Sau đó kéo xuống phía dưới và chọn Tiếp tục

Bước 5: Danh sách tờ khai đã chọn đăng ký hiện ra. Bấm Chấp nhận để hoàn thành đăng ký tờ khai
Sau khi đăng ký xong bạn vào lại mục Khai thuế  ⇒ Đăng ký tờ khai lúc này tờ khai mới đăng ký sẽ xuất hiện ở bảng danh sách những tờ khai đã đăng ký

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước đăng ký thêm tờ khai trên trang Thuế điện tử
Chúc các bạn thành công!