• 28/06/2018

Phầm mềm HTKK là gì?

  • Posted By: Tổng đài chữ ký số

HTKK :Hỗ trợ kê khai.  Là phần mềm mà Tổng cục thuế cung cấp và phát hàng cho doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí dùng để tạo ra các tờ khai thuế có mã vạch đính kèm khi in. Việc này nhằm đơn giản hóa công tác kê khai thuế giúp cho công tác kế toán tiết kiệm thời gian

Phần mềm HTKK hỗ trợ kê khai

>>>Xem ngay Phần mềm HTKK mới nhất năm 2018 <<<

Leave a Comment