• 09/09/2014

Những lưu ý khi sử dụng chữ ký số kê khai thuế

1. Bảo quản cẩn thận thiết bị ký số USB Token, bảo mật các thông tin liên quan đến việc ký số của doanh nghiệp, cá nhân

2. Nên đặt mật khẩu dễ nhỡ và lưu mật khẩu vào một file để đề phòng các trường hợp quên mật khẩu. Khi sai mật khẩu quá 3 lần thiết bị số sẽ bị khóa, khi đó cần liên lạc ngay với tổng đài chữ ký số để reset lại thiết bị.

lưu ý khi sử dụng chữ ký số kê khai thuế

3. Nên chủ động nộp phí gia hạn chữ ký số để duy trì dịch vụ trước khi thời hạn sử dụng kết thúc. Doanh nghiệp có thể liên hệ với tongdaichukyso.com để gia hạn gói dịch vụ đã đăng ký trước đó. Doanh nghiệp, cá nhân có thể nộp phí duy trì dịch vụ bằng cách chuyển khoản ngân hàng và gọi điện thoại tới tổng đài chữ ký số để xác thực chuyển khoản.

4. Khi doanh nghiệp, cá nhân có thay đổi về thông tin chủ thể, cần thông báo tới tổng đài chữ ký số để chúng tôi thay đổi thông tin trên hệ thống.

5. Không sử dụng một USB Token cho 2 doanh nghiệp, tổ chức mặc dù cùng một chủ thể. Về mặt pháp lý, mỗi Chứng thư số được coi như là con dấu của doanh nghiệp. Cách quản lý Chứng thư số giống như quản lý con dấu. Vì vậy các doanh nghiệp khác nhau phải sử dụng USB token khác nhau để tránh việc sử dụng “con dấu” Chứng thư số của nhau một cách bất hợp pháp.

Leave a Comment