• 15/03/2016

Cài đặt phần mềm HTKK 3.3.6

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, bao gồm các mẫu biểu:
+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục).
+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục).
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.

Người nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.6 : Tại đây

>>>Xem ngay Phần mềm Hỗ trợ kê khai HTTK mới nhất năm 2018 <<<

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK được Cơ quan Thuế cung cấp.
Hướng dẫn cài đặt HTKK
Sau khi tải thành công ứng dụng HTKK , bạn mở thư mục chứa ứng dụng vừa tải về.

Bạn chạy file setup.exe trong thư mục HTKK

Bạn chọn theo các hướng dẫn dưới đây (Lưu ý: Cần chọn “Cài đặt nâng cấp ứng dụng” như hình ảnh minh họa bên dưới để giữ nguyên dữ liệu từ phiên bản HTKK cũ)


Đến bước này bạn chờ trong giây lát để ứng dụng tự động cài đặt

Sau khi ứng dụng HTKK cài đặt xong sẽ hiển thị giao diện như hình ảnh dưới


Bạn bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng HTKK

Kết nối với chúng tôi (Like FACEBOOK )để được cập nhật những phiên bản mới nhất  https://www.facebook.com/tongdaichukyso

Leave a Comment