• 13/09/2014

Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kê khai thuế qua mạng

Để các doanh nghiệp nắm rõ quy trình kê khai thuế qua mạng với cục thuế, tổng đài chữ ký số sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp nắm rõ quy trình và thứ tự các bước thực hiện trong việc kê khai thuế.

quy trình kê khai thuế qua mạng

Mục tiêu của hệ thống

– Đơn giản hoá thủ tục nộp thuế,  tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp:

– Giảm chi phí in ấn, không phải đi nộp hồ sơ khai thuế cho CQT

– Có thể ký tờ khai thuế khi đại diện đi vắng (giao quản lý chữ ký số cho người được tin cậy)

– Bước đầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận giao dịch thương mại điện tử.

– Giảm thiểu tình trạng quá tải tại Cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế.
quy trình nghiệp vụ kê khai thuế
quy trình nghiệp vụ kê khai thuế
Với người nộp thuế quy trình thực hiện kê khai thuế qua mạng chia làm 2 bước:
B1: Đăng ký sử dụng chữ ký số
B2: Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng
  • Đăng ký sử dụng chữ ký số
            – NNT đến tổ chức cung cấp chứng thực chữ ký số công cộng có thẩm quyền thực hiện đăng ký xin cấp chứng thư số và trả các khoản chi phí để được cấp và duy trì hiệu lực của chứng thư số, đồng thời thực hiện trách nhiệm liên quan đến chứng thư số quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 về việc quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và quy chế chứng thực, chứng thư số của tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng nơi NNT xin cấp chứng thư số

– Khi có thay đổi về chứng thư số như cấp lại, thay đổi cặp khoá, tạm dừng hiệu lực… NNT phải thông báo lại cho cơ quan thuế biết chậm nhất trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi phát sinh thay đổi đó

hướng dẫn quy trình kê khai thuế
  • Điều kiện sử dụng dịch vụ kê  khai thuế
– Các tổ chức doanh nghiệp đã được cấp MST và đang hoạt động
– Đang thực hiện lập HSKT bằng phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai từ phiên bản 2.1.0 trở lên do Tổng cục thuế cung cấp miễn phí
– Đã được cấp Chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động
– Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet đồng thời có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với CQT
– Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế
  • Sau khi đăng ký sử dụng chữ ký số của nhà cung cấp quý doanh nghiệp cần đăng ký tờ khai và ký tại website của tổng cục thuế.

hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kê khai thuế

Sau đó Cơ quan thuế gửi thông báo cấp phép tài khoản sử dụng dịch vụ iHTKK và xác nhận danh sách tờ khai thuế nộp qua mạng (tự động)

  • Quy trình nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng

hướng dẫn quy trình kê khai thuế qua mạng

quy trình kê khai thuế qua mạng

hướng dẫn quy trình kê khai thuế

quy trình xử lý kê khai thuế

Leave a Comment