Sửa lỗi chữ ký số không được gắn dấu thời gian trong vSignPdf

lỗi chữ ký số không được gắn dấu thời gian
3/5 - (2 bình chọn)

Lỗi này xuất hiện là do khi cấu hình hệ thống trong Vsign PDF người dùng thay đổi địa chỉ máy chủ cấp dấu thời gian dẫn đến phần mềm không thể gửi yêu cầu đến máy chủ quản lý được.

Bạn chỉ việc cấu hình sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian, nhằm mục đích gắn dấu thời gian cho chữ ký. Tích chọn “Sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian (TSA)”, nhập địa chỉ máy chủ cấp dấu thời gian vào khung Địa chỉ

Để khắc phục lỗi này bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở phần mềm VsignPDF trên máy tính lên

khắc phục lỗi chữ ký số không gắn được dấu thời gian

Bước 2: Tại giao diện phần mềm Vsign PDF vào mục “Chức năng” → chọn “Cấu hình”.

Sửa lỗi chữ ký số không được gắn dấu thời gian trong vSignPdf

Bước 3: Tại cửa sổ “Cấu hình hệ thống” nhấn chọn tab “Dịch vụ chứng thức”. Tại mục “Sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian (TSA), sửa lại thông tin địa chỉ máy chủ dịch vụ cấp dấu thời gian (TSA) thành http://ca.gov.vn/tsa → kết thúc nhấn chọn “Lưu”.

hướng dẫn Sửa lỗi chữ ký số không được gắn dấu thời gian trong vSignPdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *