• 06/09/2022

Lấy lại Mật Khẩu trang Thuế điện tử

  • Posted By: Tổng đài chữ ký số

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trang Thuế điện tử
– Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn lấy lại mật khẩu trên trình duyệt Google Chrome.
– Nếu máy tính chưa cài công cụ ký điện tử trên Chrome thì xem hướng dẫn  Tại Đây
– Token đã đã được cắm vào máy tính, Token vẫn còn hạn sử dụng và vẫn được dùng kê khai nộp thuế.


Bước 1: Truy cập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn trên trình duyệt Google Chrome
Sau đó vào phân hệ Doanh nghiệp và Bấm vào Lấy lại Mật khẩu

 

Bước 2: Nhập mã số thuế công ty và thêm đuôi -QL 
Sau đó nhập Mật khẩu mới vào ( Lưu ý mật khẩu từ 6-15 ký tự , bao gồm chữ và số và ký tự đặc biệt . Ví dụ  tct12345@ )

Sau đó bạn bấm vào Cập Nhật

 

Bước 3: Bạn bấm vào Ký điện tử 

 

Bước 4: Bạn nhập mã Pin của token vào 

 

Bước 5:  Bạn chờ ít phút để hệ thống ký điện tử. Sau đó xuất hiện thông báo ký điện tử thành công bạn bấm vào OK

 

Bước 6: Màn hình hiện ra thông báo cập nhật mật khẩu thành công bạn bấm vào Kết thúc  để hoàn thành Lấy lại mật khẩu trang thuế