Sổ tay hướng dẫn sử dụng hệ thống thuế điện tử.gdt.gov.vn

hướng dẫn sử dụng hệ thống thuế điện tử
Rate this post

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng các chức năng hệ thống Thuế điện tử ETAX

Hiện tại đến ngày 22/11/2019 chỉ còn Doanh nghiệp có MST ở TP Hồ Chí Minh là dùng trên Website: nhantokhai.gdt.gov.vnnopthue.gdt.gov.vn. Còn lại tất cả các doanh nghiệp có MST ở các tỉnh thành còn lại đều sử dụng hệ thống thuế điện tử ETAX, website: thuedientu.gdt.gov.vn

Các bạn nên dùng thuedientu.gdt.gov.vn trên trình duyệt google chrome. Để sử dụng dụng trên trình duyệt Google Chrome bạn cần phải cài đặt công cụ ký điện tử ESigner java. Cài đặt chi tiết TẠI ĐÂY

PHẦN I : CHUYỂN ĐỔI TÀI KHOẢN TỪ HỆ THỐNG iHTKK SANG ETAX

( Áp dụng cho doanh nghiệp trước kia khai thuế qua hệ thống Website: nhantokhai.gdt.gov.vnnopthue.gdt.gov.vn giờ chuyển sang hệ thống  website: thuedientu.gdt.gov.vn )

Bước 1:Bạn truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9, hoặc trình duyệt Chrome

Đăng nhập thuế điện tử

Bước 2: Chọn “Doanh nghiệp”, sau đó chọn tiếp “Đăng nhập

Đăng nhập b2

Bước 3: Đăng nhập hệ thống:

1. Trường hợp bạn đã có tài khoản tại hệ thống Nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn) thì đăng nhập như sau:
Đăng nhập thuế điện tử b3

Ảnh 2sao

 • Tên đăng nhập:MST-ql (MST: Mã số thuế của Doanh nghiệp; QL: không phân biệt chữ hoa, chữ thường)
 • Mật khẩu: Là mật khẩu đang dùng đăng nhập vào hệ thống NTĐT
 • Tên đăng nhập tồn tại trong hệ thống và mật khẩu phải trùng khớp với mật khẩu trong hệ thống. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu không đúng hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.

Ví dụ: Tài khoản trên hệ thống NTĐT là 123456789, mật khẩu là abcdef ->khi đăng nhập trên ETax bạn nhập tài khoản là 123456789-ql, mật khẩu là abcdef

Hệ thống hiển thị màn hình giao diện trang chủ Etax như sau:

Đăng nhập thuế điện tử b5

2.Trường hợp bạn đã có tài khoản tại hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) thì đăng nhập như sau:
Đăng nhập ihtkk

 • Tên đăng nhập: MST (MST: Mã số thuế của Doanh nghiệp)
 • Mật khẩu: Là mật khẩu đang dùng đăng nhập vào hệ thống iHTKK
 • Tên đăng nhập tồn tại trong hệ thống và mật khẩu phải trùng khớp với mật khẩu trong hệ thống. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu không đúng hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.

Hệ thống hiển thị màn hình giao diện trang chủ Etax như sau:

Khai thuế điện tử

Nếu bạn chưa có tài khoản trên hệ thống (nopthue.gdt.gov.vn) và (nhantokhai.gdt.gov.vn) thì có thể đăng ký tài khoản mới (Hướng dẫn chi tiết tại Phần II)

PHẦN II. ĐĂNG KÝ  MỚI TÀI KHOẢN TẠI HỆ THỐNG

ETAX  ( http://thuedientu.gdt.gov.vn)

( Áp dụng cho Doanh nghiệp đăng ký mới tài khoản khai thuế qua mạng, thuế điện tử lần đầu)


Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn , Chọn phân hệ “DOANH NGHIỆP”.
Sau đó nhấn nút <Đăng ký>

Đăng ký thuế điện tử

Bước 2: Nhập Mã số thuế sau đó nhấn nút Tiếp tục

nhập mã số thuế đăng ký thuế điện tử

Bước 3: Màn hình hiển thị giao diện cho phép bạn nhập các thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ:

 • Người đại diện pháp luật của người nộp thuế: nhập người đại diện pháp luật của NNT
 • Điện thoại: nhập số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp
 • Email: nhập địa chỉ email liên hệ của doanh
 • Cắm USB Token vào và bấm <Đọc CKS> hệ thống hiển thị màn hình nhập số PIN

Nhập mã PIN, bấm<Chấp nhận>, hệ thống thực hiện tải thông tin <Số Serial chứng thư số chính><Tổ chức cấp chứng thư số chính>lên màn hình

 • Nhập mật khẩu đăng nhập để tự thiết lập mật khẩu đăng nhập hệ thống.
 • Xác nhận mật khẩu đăng nhập.
 • Lưu ý ở bước Nhập mật khẩu : Đặt mật khẩu từ 6-9 ký tự bao gồm chữ và số và ký tự đặc biệt ( @ ). Ví dụ: abc123@
 • Tích chọn cả 2 dịch vụ “Khai thuế điện tử” và “Nộp thuế điện tử”  (Nếu chỉ đăng ký dịch vụ “Khai thuế điện tử” thì chỉ tích vào ô Khai thuế điện tử hoặc chỉ tích vào ô Nộp thuế điện tử khi chỉ đăng ký dịch vụ “Nộp thuế điện tử”)

Đăng ký tài khoản thuế điện tử

Sau khi điền đầy đủ thông tin bấm Tiếp tục

Bước 4Hệ thống hiển thị màn hình đăng kí thông tin cụ thể cho từng dịch vụ:

 Dịch vụ khai thuế điện tử có thể đăng ký nhiều chữ ký số

Khi muốn thêm mới CKS cho 1 dịch vụ khai thuế điện tử, NNT nhấn nút <Thêm mới> hệ thống sẽ thêm 1 dòng mới, dòng mới thêm này sẽ hiển thị trắng, NNT muốn thêm mới CKS thì sẽ cắm CKS khác và nhấn nút <Thay đổi CKS> để thêm CKS đó.

Dịch vụ nộp thuế điện tử thì cho phép đăng ký nhiều ngân hàng:

 • Khi muốn thêm mới, chọn nút <Thêm mới>,hệ thống sẽ thêm 1 dòng, chọn ngân hàng trong danh sách ngân hàng, nhập từng tài khoản,tên chủ tài khoản của ngân hàng (nếu muốn).
 • Khi muốn xóa, chọn nút <Xóa> sẽ loại bỏ ngân hàng,tuy nhiên đối với dịch vụ nộp thuế điện tử không được xóa hết tất cả ngân hàng.

Đăng ký nộp thuế và khai thuế điện tử

Sau đó bấm Tiếp tục

Bước 5: Hệ thống hiển thị mẫu đăng ký 01/ĐK-TĐT “Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử”  

Đăng ký bằng phương thức nộp thuế điện tử

Bấm <Ký và gửi>,sau đó nhập mã PIN và bấm <Chấp nhận>.

Màn hình hiển thị thông báo “Ký điện tử thành công”.Đồng thời hiển thị thông báo đã gửi tờ khai đăng ký thành công và chờ xác nhận từ ngân hàng. Sau khi đăng ký thành công, Bạn quay lại trang chủ và đăng nhập vào hệ thống bằng Mã số thuế và mật khẩu bạn đã nhập.

∗ Trường hợp bạn chỉ đăng ký Khai thuế điện tử sau này muốn đăng ký thêm Nộp thuế điện tử (Xem hướng dẫn tại Phần IV: Quản lý tài khoản)

PHẦN III. HƯỚNG DẪN KÊ KHAI NỘP THUẾ TRÊN HỆ THỐNG ETAX ( http://thuedientu.gdt.gov.vn)

1. Kê khai thuế

1.1 Đăng ký tờ khai

Bước 1: NNT chọn menu “Kê khai

Hệ thống hiển thị mặc định màn hình giao diện Truy vấn nghĩa vụ kê khai

Bước 2: Chọn “Đăng ký thêm tờ khai

 • Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai chưa đăng ký.

Bước 3: Tích chọn tờ khai và nhập kỳ bắt đầu, sau khi chọn các tờ khai cần kê khai trên hệ thống, chọn “Tiếp tục

 • Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa chọn đăng ký.

Bước 4:  chọn “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký tờ khai.

1.2 Kê khai trực tuyến

 • Cho phép NNT kê khai trực tiếp tờ khai trên hệ thống eTax.

Bước 1: NNT chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Kê khai trực tuyến

 • Hệ thống hiển thị màn hình kê khai trực tuyến

Bước 2: Chọn tờ khai kê khai trực tuyến

 • Tờ khai: bao gồm danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng
 • Cơ quan thuế: hiển thị mặc định cơ quan thuế quản lý, không cho phép sửa
 • Loại tờ khai: bao gồm: tờ khai chính thức, tờ khai bổ sung
 • Kỳ kê khai: nhập kỳ kê khai

Bước 3: Nhấn nút “Tiếp tục

 • Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết tờ khai, Bạn thực hiện kê khai.

Bước 4: Chọn “Hoàn thành kê khai

 • Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành kê khai, Bạn kiểm tra lại thông tin đã kê khai.

Bước 5: Chọn “Ký và nộp tờ khai

 • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN
 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế

1.3 Nộp tờ khai XML

Bước 1: NNT vào ứng dụng HTKK
– Chọn tờ khai cần kê khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai.

– NNT chọn “Kết xuất XML” từ ứng dụng HTKK về máy tính

– Chọn “Save” về máy tính

Bước 2: Trên hệ thống eTax bạn chọn “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Nộp tờ khai XML”
– Hệ thống hiển thị màn hình Nộp tờ khai thuế định dạng xml

Bước 3: chọn “Chọn tệp tờ khai” để chọn file upload
– Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file,  chọn file đã kết xuất từ ứng dụng HTKKBước 1

Bước 4: Chọn “Ký điện tử
– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã pin của token

– Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, Hệ thống báo ký điện tử thành công
Bước 5: Chọn “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.
– Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi tới Cơ quan thuế

2. Nộp tiền thuế.

– Lập giấy nộp tiền:
Bước 1: Bạn chọn menu “ Nộp thuế
– Hệ thống hiển thị mặc định màn hình Lập giấy nộp tiền

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền.
– Mã số thuế: hệ thống tự động hiển thị mã số thuế của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa
– Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
– Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
– Đề nghị NH: Hiển thị danh sách ngân hàng mà NNT đăng ký, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một ngân hàng cụ thể.
– Trích tài khoản số: Danh sách tài khoản liên kết với ngân hàng của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể.
– Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, thành phố của Cơ quan thuế mà NNT trực thuộc, cho phép NNT chọn lại nhưng không được phép để trống.
– Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh, thành phố đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu-tên cơ quan thu.
– Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.
– Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cụ. Cho phép NNT chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, thành phố của cơ quan thu đã chọn.
– Phường/Xã: Cho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn.
– Chuyển cho KBNN: Danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT, cho phép NNT chọn lại.
– Nộp vào NSNN: Cho phép NNT chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK8993)
– Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.

 • Nhấn nút “Truy vấn số thuế PN”: chức năng tham khảo
  • Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Số tiền; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế.
  • Hoặc NNT có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, số tiền, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
 • Nhấn nút “nút chọn”: Để tra cứu mã NDKT nếu NNT muốn tìm kiếm.
  • Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT

Lưu ý:

 • Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung kinh tế, kỳ thuế, mã NDKT, mã chương, số tiền không được để trống.
 • Nhấn “Thêm dòng”: Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.
 • Nhấn “Xóa” dòng: Hệ thống xóa bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.
 • Nhấn “thiết lập lại”: Hệ thống xóa hết dữ liệu đã nhập trên giấy nộp tiền.
 • Lưu thông tin giấy nộp tiền: Hệ thống lưu các thông tin đã nhập trên giấy nộp tiền

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành

 • Sau khi nhập đẩy đủ thông tin, NNT nhấn nút “hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền
 • Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:
  • Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.
  • Nếu nội dung GNT vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo
  • Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.
 • NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã đúng hay chưa.
 • Nhấn nút “Sửa” quay về màn hình nhập giấy nộp tiền để sửa lại thông tin.
 • Nhấn nút “Xóa” để xóa giấy nộp tiền vừa lập.
 • Nhấn nút “In GNT” để in chi tiết GNT

Bước 4: Nhấn nút “Ký và nộp

 • Trường hợp người lập GNT có chữ ký số để ký GNT:
  • Cho phép NNT thực hiện ký và nộp GNT đã được thành lập thành công.
  • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.

Nhập mã pin của token

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.

PHẦN IV. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

1. Thay đổi thông tin người sử dụng

Để thay đổi thông tin Bạn đăng nhập vào hệ thống sau đó chọn menu “Quản lý tài khoản” →sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ

-Tại mục “Thông tin người nộp thuế” các bạn có thể thay đổi Email và số điện thoại chọn mục “Thay đổi thông tin NNT” nhập số điện thoại hoặc email cần thay đổi sau đó nhấn nút “Tiếp tục” sau đó nhấn nút “Ký và gửi

– Tại mục “Dịch vụ-Khai thuế điện tử”  và “Dịch vụ-Nộp thuế điện tử” các bạn muốn thay đổi thì chọn  “Thay đổi thông tin dịch vụ“. Tại đây các bạn có thể “Thay đổi CKS“, “Xóa” hoặc “Thêm mới” chữ ký số.

2. Chức năng bổ sung dịch vụ Nộp thuế và Khai thuế 

Bước 1: Bạn chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ

Bước 2: Chọn “Đăng ký dịch vụ Nộp thuế

Bổ sung thêm dịch vụ nộp thuế

Bước 3: Chọn ngân hàng đăng ký cho dịch vụ nộp thuế điện tử, sau đó chọn “Tiếp tục

 • Hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký bổ sung ngân hàng

Nộp thuế-b3

Lưu ý:

 • Tên chủ tài khoản và số tài khoản bạn có thể nhập hoặc để trống

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục

 • Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi” . Nhập mã Pin sau đó chọn nút “Chấp Nhận“, hệ thống báo ký điện tử thành công

PHẦN IV. QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.
Phân quyền chức năng cho từng nhóm để nâng cao tính bảo mật và chủ động quản lý người sử dụng của DN.

1, Quản lý nhóm Người sử dụng (NSD): Cho phép doanh nghiệp có thể tạo và phân quyền các chức năng theo nhóm NSD. Để sử dụng các bạn đăng nhập vào hệ thống sau đó Chọn menu “Quản lý doanh nghiệp”, sau đó chọn tiếp “Quản lý nhóm NSD

Tại đây các bạn có thể “Thêm mới” và chọn các tính năng tương ứng cho nhóm được sử dụng.

2. Thêm mới Người sử dụng (NSD): Tạo mới người sử dụng,Thông tin của NSD, thiết lập các tính năng sử dụng cho NSD, ngân hàng sử dụng cho tài khoản NSD.
Chọn menu “Quản lý doanh nghiệp”, sau đó chọn tiếp “Quản lý NSD

Quản lý NSD

Tại đây các bạn có thể “Thêm mới“, “Thay đổi“, “Tạm ngừng” , “Cập nhật lại mật khẩu” của Người sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *